به گزارش انتخاب، یک توریست در سفر به ساحل شرقی کره شمالی تصاویری از سربازان و مبارزان زن این کشور گرفته و گفته است در این تصاویر چهره واقعی ارتش کیم جونگ اون نشان داده شده است.

در این عکس‌ها گروهی از سربازان ارتش کره شمالی در حالی که سوار بر یک کامیون هستند دیده می‌شوند، بعضی از کامیون‌ها با دستگاه گازی سازی چوب کار می‌کنند، تکنولوژی که از زمان پایان جنگ جهانی دوم دیگر جایی استفاده نمی‌شود.

در تصویری دیگر سزباز زن با کفش پاشنه بلند دیده می‌شود و چند سرباز نیز در حال بازی هستند.

این عکاس که نامش را فاش نکرده گفته است بسیار زیادی از نظامیان ارتش کره شمالی دیده نمی‌شوند و فقط رسانه های این کشور آنچه که خود صلاح می‌دانند منتشر می‌کنند.

کره شمالی کشوری عجیب برای عکاسی است و بازدیدکنندگان باید هنگام خروج عکس‌های گرفته شده را پاک کنند با این حال این عکاس توانسته با پشتیبانی گیری تصاویر را پس از حذف بازگرداند.

 

  • www.dustaan.com چهره واقعی ارتش کره شمالی ببینید! +تصاویر

 

 

  • www.dustaan.com چهره واقعی ارتش کره شمالی ببینید! +تصاویر
  • www.dustaan.com چهره واقعی ارتش کره شمالی ببینید! +تصاویر
  • www.dustaan.com چهره واقعی ارتش کره شمالی ببینید! +تصاویر
  • www.dustaan.com چهره واقعی ارتش کره شمالی ببینید! +تصاویر
  • www.dustaan.com چهره واقعی ارتش کره شمالی ببینید! +تصاویر
  • www.dustaan.com چهره واقعی ارتش کره شمالی ببینید! +تصاویر
  • www.dustaan.com چهره واقعی ارتش کره شمالی ببینید! +تصاویر