شنبه , ۲۴ ام مهر ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر به وقت تهران