چهارشنبه , ۱۳ ام مرداد ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۸ بعد از ظهر به وقت تهران