پنجشنبه , ۱ ام مهر ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۲:۳۰ قبل از ظهر به وقت تهران