دوشنبه , ۱۱ ام مهر ماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۲۳ قبل از ظهر به وقت تهران