دوشنبه , ۱۰ ام مهر ماه سال ۱۴۰۲ ساعت ۹:۱۷ قبل از ظهر به وقت تهران