سه شنبه , ۲۷ ام مهر ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۸:۴۴ قبل از ظهر به وقت تهران