چهارشنبه , ۲ ام اسفند ماه سال ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۴۷ بعد از ظهر به وقت تهران