چهارشنبه , ۱۹ ام مرداد ماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۴ بعد از ظهر به وقت تهران