چهارشنبه , ۲۹ ام شهریور ماه سال ۱۴۰۲ ساعت ۳:۳۲ بعد از ظهر به وقت تهران