سه شنبه , ۲۸ ام اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۹:۳۲ بعد از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب بازار چیست؟ / تعبیر دیدن بازار و خرید در خواب چیست؟

تعبیر خواب بازار چیست؟ / تعبیر دیدن بازار و خرید در خواب چیست؟

بازار

لوک اویتنهاو می گوید : بازار : سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببرید

آنلی بیتون میگوید : ۱ اگر خواب ببینید در بازار هستید ، علامت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت .
۲ دیدن بازاری متروک در خواب ، علامت آن است که پریشان و افسرده خواهید شد .
۳ دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار ، نشانۀ آن است که در حرفۀ خود زیان خواهید دید .
۴ اگر دختری خواب ببیند ، نشانۀ آن است که تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد .

لیلا برایت میگوید : اگر خواب ببینید که از بازار خرید میکنید ، بیانگر داشتن روابط نادرست است . اگر خواب ببینید که در بازار چیزی میفروشید ، بیانگر تغییر شغل است . اگر در خواب خود را در بازار مکاره ببینید ، بیانگر بدشانسی و ناراحتی است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک بازار : شانس
شما در یک بازار هستید : شانس در عشق
شما چیزهایی در یک بازار مکاره می خرید : آرزوهایتان را برآورده خواهید کرد .
دیگران در یک بازار چیزهایی می فروشند : به شما یک پیشنهاد مهم می شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *