تصویری از چادرهای برپا شده در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه را مشاهده می کنید.

 

چادرهای برپا شده در مناطق زلزله زده کرمانشاه