تصویری از چادرهای برپا شده در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه را مشاهده می کنید.

 

www.dustaan.com چادرهای برپا شده در مناطق زلزله زده کرمانشاه +عکس

چادرهای برپا شده در مناطق زلزله زده کرمانشاه