جمعه , ۱۱ ام اسفند ماه سال ۱۴۰۲ ساعت ۳:۳۴ قبل از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب

تعبیر خواب آبی چیست؟

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :  لباسهایی به رنگ آبی میخرید : انرژی شما خارق العاده است . رنگ آبی روشن : شادی بزرگی نصیب فرزندانتان خواهد شد . رنگ …

ادامه مطلب »

تعبیر خواب آبگیر چیست؟

لوک اویتنهاو می گوید : آبگیر : مراقب خودتان باشید لیلا برایت میگوید : دیدن آبگیر نشانهء آن است که برای کسی از اطرافیانتان اتفاق بدی رخ خواهد داد .

ادامه مطلب »