دوشنبه , ۷ ام اسفند ماه سال ۱۴۰۲ ساعت ۷:۰۱ بعد از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب

تعبیر خواب آرنج چیست؟

آرنج آنلی بیتون میگوید : دیدن آرنج در خواب ، بدین معنی است که شما کارهای مهم و خوبی انجام میدهید ولی در مقابل ، دستمزد کمی دریافت میکنید . …

ادامه مطلب »