سه شنبه , ۲۵ ام مرداد ماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۱ قبل از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب اثاث منزل / تعبیر دیدن اثاث منزل چیست؟

تعبیر خواب اثاث منزل / تعبیر دیدن اثاث منزل چیست؟

اثاث منزل

آنلی بیتون میگوید : دیدن اثاث منزل در خواب ، نشانگر اتفاقات ناخوشایند است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : اثاثیه زیبا : درآمد مالی شما کافی خواهد بود .
اثاثیه معمولی : شما به طبقه متوسط تعلق دارید .
یک زن ثروتمند اثاثیه زیبا دارد : او مرتکب دیوانگی خواهد شد .
یک شخص از طبقه متوسط خواب اثاثیه زیبا ببیند : شانس بزرگ در عشق .
یک کارمند دفتری خواب اثاثیه منزل ببیند : موفقیت مالی .

امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.