یکشنبه , ۶ ام آذر ماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۹:۳۹ قبل از ظهر به وقت تهران

حواشی اولین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر +تصاویر

در این بخش تصاویری از نخستین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر را به همراه حواشی خواهید دید.

در روز اول برگزاری سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حواشی ای از جمله تاخیر در اکران فیلم ها از همان سانس اول که سر و صدای عده زیادی را درآورد و همچنین مشکلات اینترنت کاخ جشنواره بیش از هر چیزی سر زبان ها افتاده بود.

در این میان تا پایان شب اول عده ای از اهالی رسانه همچنان به دنبال صدور کارت خود بودند و جشنواره فجر امسال در صدور کارت مدعوین و میهمانان جشنواره تا حدودی ضعیف عمل کرده است. در این روز فیلم «ایتالیا ایتالیا» بیش از بقیه آثار اکران شده نظرات مثبت را به خود جلب کرد.

گزارش تصویری از حضور چهره ها و حواشی اولین روز جشنواره فجر را در ادامه ببینید.تصاویر از سینما تیکت(سجاد احمدی مجد)- میزان (مهناز رحیملو) -دیباچه (زهرا رمضانی)

https://dustaan.com/files/uploads/-000//1/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-1485770253.jpg

https://dustaan.com/files/uploads/-000//1/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-1485770254.jpghttps://dustaan.com/files/uploads/-000//1/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-1485770256.jpghttps://dustaan.com/files/uploads/-000//1/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-1485770257.jpghttps://dustaan.com/files/uploads/-000//1/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-1485770258.jpghttps://dustaan.com/files/uploads/-000//1/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-1485770259.jpghttps://dustaan.com/files/uploads/-000//1/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-1485770261.jpghttps://dustaan.com/files/uploads/-000//1/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-1485770262.jpghttps://dustaan.com/files/uploads/-000//1/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-1485770263.jpghttps://dustaan.com/files/uploads/-000//1/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-1485770265.jpghttps://dustaan.com/files/uploads/-000//1/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-1485770266.jpghttps://dustaan.com/files/uploads/-000//1/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-1485770268.jpg
https://dustaan.com/files/uploads/-000//1/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-1485770269.jpghttps://dustaan.com/files/uploads/-000//1/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-1485770270.jpghttps://dustaan.com/files/uploads/-000//1/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-1485770272.jpghttps://dustaan.com/files/uploads/-000//1/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-1485770273.jpghttps://dustaan.com/files/uploads/-000//1/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-1485770274.jpghttps://dustaan.com/files/uploads/-000//1/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-1485770276.jpg
%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1https://dustaan.com/files/uploads/-000//1/www.dustaan.com-مجله-اینترنتی-1485770279.jpg

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1

امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *