تبلیغات

  • قاتل خرگوشی واقعیت ندارد ایا ماجرای قاتل خرگوشی واقعیت دارد؟

    در سال ۱۸۹۰ پلیس امریکا بسته ای حاوی حدود ۳۰ عکس دریافت کرد که فرستنده ان فردی ناشناس بود. در تمام عکس ها مردی لباس خرگوش پوشیده و چند کودک را بغل کرده بود.   در سال ۱۸۹۰ پلیس امریکا بسته ای حاوی حدود ۳۰ عکس دریافت کرد که فرستنده ان فردی ناشناس بود. در […]