شنبه , ۱۰ ام آبان ماه سال ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۱ قبل از ظهر به وقت تهران

فال عطسه

یکی از مطالبی که بسیاری را به خود جذب می کند، موضوع فال می باشد. در میان فال های مختلف، فال عطسه از جایگاه مهمی برخوردار شده است. همان طور که دیدید این بازی (فال عطسه) چندان هم پیچیدگی ندارد اما با این حال از دیدگاه مخاطبان جذاب تشخیص داده شده است. شاید این جذابیت فال عطسه به خاطر آن باشد که این طالع بینی کاملا پیش بینی نشده می باشد و حتی اگر یک ساعت دیرتر یا زودتر عطسه کنید همه چیز در فال عطسه تغییر می کند.

ساعت در روز
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۶-۷
روز خوبی خواهد بود
مقداری صبر باید
روز خوبی نیست
خیالی در سر
در خواب تو را مشاهده می کند
نامه در راه است
مقداری صبر باید
۷-۸
مراقب کارهایت باش
امروز شادی
او می آید
مراقب هم نشین باش
در باره تو می پرسد
قرار غیر مترقبه
خویشاوند می شوید
۸-۹
بی شک تو را می خواهد
دیدار دوست
از کار دوست ناراحت می شوی
در فکری هستی ولی نمی دانی
خودبین نباش
پاسخ او را بده
زیبا اما مغرور
۹-۱۰
شادی
دیدارت را می خواهد
در فکر توست
خواب تو تعبیر می شود
حادثه در راه است
صحبتی مهم خواهد بود
سفر در راه است
۱۰-۱۱
نامه ای در راه
با تو گفتگو می کند
معشوق را خواهی دید
رابطه با او نزدیک است
تو را از یاد نمی برد
می خواهد تو را ببیند
با او رابطه خواهی داشت
۱۱-۱۲
نزاع می کنی
تو را می پسندد
در فکر توست
از خواب می ترسی
در فکر تو می باشد
دیداری خوش
اولین عشق او تویی
۱۲-۱۳
دیداری زیبا
مراقب خود باش
به آرزو ها می رسی
ناراحت هستی
به هوش باش
خبر خوب در راه
درباره تو می گویند
۱۳-۱۴
دیدار با دوست
به قبل ها فکر کن
به دلخواه می رسی
کنجکاوی ات بیش از حد است
تو را احترام می کند
دل تو پیش اوست
مهمان خواهی بود
۱۴-۱۵
حادثه نا خوشآیند
او زیبا است
او طرف توست
خویشاوند می شوید
به سخن بقیه اعتنا نکن
تو را دوست دارد
عاشق او خواهی شد
۱۵-۱۶
با تو مهربان است
در دوستی عجله داری
دشواری در راه
زیبایی را نناز
تو را می پسندد
آزارش نده
او را خواهی دید
۱۶-۱۷
روز عالی
کمی ناراحتی
تو را دوست دارد
به فکر آرزو ها باش
تفکری باید
بعد از ظهر خوبی است
اولین معشوق تویی
۱۷-۱۸
در فکر تو است
در اعمالت یاور توست
بقیه درباره تو می گویند
دیدار با یار
خبر غیر منتظره
وقت را در نظر بگیر
خیانت نکن
۱۸-۱۹
برایش ارزش داری
صبر کن
عشق و ازدواج
نامه ای در راه
دوست تو می آید
تو را دوست دارد
ازدواج
۱۹-۲۰
او را کمک کن
انتظار
تهدید
در انتظار هستی
جنب و جوش زیاد
خبری نیست
درد دل با هر کس نکن
۲۰-۲۱
قرار غیر مترقبه
خیانت کار هستی
دیدار با دوست قدیمی
در فکر فردا
بعد از ظهر خوب
به کار ها فکر کن
در سختی خواهی بود
حرف درباره توست
گفتگو درباره تو
شب هولناک
در استرس
گفتگو درباره تو
خیانت نکن
به فکر خود باش
۲۲-۲۳
کلام درباره تو
به رفتار تو اهمیت می دهد
پیشامد خوب
کلام درباره تو
در انتظار کسی هستی
مشاهده یار
به بقیه توجه نکن
۲۳-۲۴
خوابت را می بیند
خوابی دل نشین و زیبا
خواب خوب
به ذهنت می رسد
ازدواج
شاد کامی
مراقب خود باش

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *