جمعه , ۴ ام خرداد ماه سال ۱۴۰۳ ساعت ۵:۴۰ بعد از ظهر به وقت تهران

برچسب آرشیو ایران

چرا ایران مانند ژاپن نمی‌ شود؟!

https://media.mehrnews.com/d/2015/02/08/3/784649.jpg

چرا ایران مانند ژاپن نمی‌ شود؟! •ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺍﺻﻼً ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ! •ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﻣﻌﻤﻮلا ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ! •ﺩﺭ ژاپن ﺧﺎﻧﻪ ﻭﯾﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﭘﯿﺪﺍ …

ادامه مطلب »