تبلیغات  • www.dustaan.com دختر مسیحی رضا خان پهلوی !+ عکس دختر مسیحی رضا خان پهلوی !+ عکس

    شمس خدیجه پهلوی 1296 – 10 اسفند 1374 دومین و بزرگ‌ترین فرزند رضا خان از تاج‌الملوك آیرملو و خواهر ارشد محمدرضا شاه پهلوی بود. او پس از سپری كردن تحصیلات…