تبلیغات

  • www.dustaan.com گزینه اصول‌گرایان برای انتخابات ریاست جمهوری کیست؟ گزینه اصول‌گرایان برای انتخابات ریاست جمهوری کیست؟

     یک ماه پیش محمود احمدی‌نژاد با اصرار زیاد توانست با رهبرانقلاب دیداری داشته باشد و درباره حضور خود در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ کسب تکلیف کند که برخلاف تصور او، توصیه رهبری آن چیزی نبود که مطلوبش باشد؛ یک ماه پیش محمود احمدی‌نژاد با اصرار زیاد توانست با رهبرانقلاب دیداری داشته باشد و درباره حضور […]