تبلیغات  • www.dustaan.com خواص درمانی کرفس از نگاه امام رضا(ع) خواص درمانی کرفس از نگاه امام رضا(ع)

    حسینعلی پورافضلی: کرفس گیاهی است که دارای خاصیت جلوگیری از برخی چاقی ها، کاهش دهنده فشار خون و تا حدی ضد روماتیسم است و در طب ائمه و طب الرضا(ع)…