تبلیغات

  • www.dustaan.com اولین محموله از موشک‌ های سامانه اس ۳۰۰ وارد کشور شد اولین محموله از موشک‌ های سامانه اس ۳۰۰ وارد کشور شد

    در حال حاضر ۳۷۰۰ نقطه کشور تحت پوشش قرارگاه پدافند هوایی قرار دارد که حاصل زحمات شبانه‌روزی قرارگاه پدافندی هوایی است، به‌طوری که ایکائو یا همان سازمان بین‌المللی هوانوردی نیز امنیت بالای آسمان ایران را ستوده است.   اولین محموله از موشک‌های سامانه اس ۳۰۰ وارد ایران شد. موشک‌هایی که وارد کشور شده، مخصوص استفاده […]