تبلیغات

  • www.dustaan.com تصاویر: کشف قدیمی ترین دمپایی جهان در انگلستان تصاویر: کشف قدیمی ترین دمپایی جهان در انگلستان

    گروهی از باستان شناسان انگلیسی موفق شدند در کاوش های خود قدیمی ترین دمپایی جهان را که متعلق به زمان هنری پنجم می باشد را کشف کنند. در یکی از کشفیات در انگلستان یک دمپایی وجود دارد که به زمان هنری پنجم برمی‌گردد. در جدید ترین حفاری‌هایی که در شهر دوان کشور انگلستان انجام شده […]