تبلیغات

  • www.dustaan.com چرا شب یلدا را جشن می گیریم؟ چرا شب یلدا را جشن می گیریم؟

    از زمان های بسیار دور شب یلدا را مردم ایران جشن می گرفتند, اما این جشن گرفتن نشانه چه بوده است؟ شب یلدا، آخرین شب آذر ماه و شبی است که آن را چله نیز نامیده‌اند زیرا از فردای آن، چله بزرگ که چهل روز به درازا می‌کشد آغاز می‌شود. برخی نوشته‌اند، روز، که در […]