تبلیغات

  • www.dustaan.com عکس/قد بلند ترین عروس دنیا را ببینید! عکس/قد بلند ترین عروس دنیا را ببینید!

    مجله انلاین دوستان :  الیسانی دا کروز سیلوا در سن ۱۸ سالگی با مردی کوتاه قدتر از خودش نامزد کرده و با این که حدود ۴۰ سانتی متر از او بزرگتر است، هیچ مشکلی برای راه رفتن در کنار او احساس نمی کند!… این دو جوان می گویند که در نگاه اول عاشق همدیگر شده […]