تبلیغات

  • www.dustaan.com تجاوز و قتل هولناک زن جوان تجاوز و قتل هولناک زن جوان

    ۱۳ مرداد امسال مردی در تماس با پلیس از قتل هولناک همسرش در بخش گلستان خبر داد. در ادامه تیمی از کارگاهان با حضور در محل جنایت دریافتند زن جوان به نام “لیلا” درحالی که دست و پایش با طناب بسته شده بود هدف ضربات مرگبار چاقو قرار گرفته بود. آثار به هم ریختگی خانه قتل با […]