تبلیغات

  • www.dustaan.com شوخی ناموسی 2 دوست در هتل با پایانی مرگبار شوخی ناموسی 2 دوست در هتل با پایانی مرگبار

    دو همکار که در یک هتل کار می کردند با هم شوخی کردند که در نهایت پایان این شوخی به مرگ یکی از این دو همکار ختم شد.  دو همکار حین کار در هتلی در مرکز تهران با یکدیگر شوخی کردند اما این شوخی، پایانی تلخ و مرگ یکی از این دو را رقم زد. […]