تبلیغات

  • www.dustaan.com تصایر: کشف قبرستان حیوانات در پایتخت روسیه! تصایر: کشف قبرستان حیوانات در پایتخت روسیه!

    وزارت محیط زیست روسیه اعلام کرد: قبرستانی مخفی داخل جنگل در منطقه “میتینو” در مسکو شناسایی شده است. در این قبرستان حیوانات مختلف توسط صاحبان آنها به صورت غیرقانونی دفن شده‌اند و انواع سنگ قبر و تزئینات مختلف برای این حیوانات نصب شده است. به گفته وزارت محیط زیست روسیه، دفن حیوانات در محیط شهری […]