تبلیغات

  • www.dustaan.com محاصره قایق ماهیگیری توسط دلفین ها +تصاویر محاصره قایق ماهیگیری توسط دلفین ها +تصاویر

    گروهی از دلفین ها پس از محاصره قایق ماهیگیران، با سرعتی باورنکردنی و تنها با فاصله کمی در آب شنا کردند.  محاصره بی سابقه ماهی گیران توسط گروهی از دلفین ها خبرساز شد. پس از اینکه ماهی گیران صبح هنگام  از صید سحرگاهی به سمت ساحل برمی گشتند، دسته دلفین ها در فاصله ای از […]