تبلیغات

  • www.dustaan.com بازداشت یک تبعه عربستانی در فرودگاه مشهد به جرم قاچاق ارز بازداشت یک تبعه عربستانی در فرودگاه مشهد به جرم قاچاق ارز

    یک تبعه عربستان سعودی در فرودگاه مشهد به اتهام قاچاق ارز بازداشت شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی از دستگیری یک تبعه عربستان سعودی در فرودگاه مشهد به اتهام قاچاق ارز خبر داد. به گزارش ایسنا، حمیدرضا کریم در توضیح این پرونده گفت: بنا بر گزارشات واصله از سوی گمرک مشهد یک تبعه کشور […]