تبلیغات

  • www.dustaan.com حداقل دستمزد کارگران در سال جدید ۹۳۰ هزار تومان اعلام شد حداقل دستمزد کارگران در سال جدید ۹۳۰ هزار تومان اعلام شد

    در سال پیش رو حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار از ۸۱۲ هزار تومان به ۹۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. با تصویب شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد سال ۱۳۹۵، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار از ۸۱۲ هزار تومان به ۹۳۰ هزار تومان افزایش یافت. به گزارش ایسنا، اعضای شورای […]