تبلیغات

  • www.dustaan.com همه پرسی در ترکیه برای تغییر قانون اساسی +تصاویر همه پرسی در ترکیه برای تغییر قانون اساسی +تصاویر

    مردم ترکیه برای تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی از ساعت  ۷ صبح یکشنبه پای صندوق های رای امدند تا با «اری» یا «خیر» سرنوشتشان را بسازند.

  • www.dustaan.com پیشتازی موافقان تغییر قانون اساسی در ترکیه پیشتازی موافقان تغییر قانون اساسی در ترکیه

    نتایج اولیه همه پرسی تغییر قانون اساسی از پیروزی طرفداران این طرح خبر دارد، تا به اینجا موافقان با کسب ۶۲ درصد ارا پیشتاز هستند. به گزارش فارس، رسانه‌های ترکیه‌ای روز یکشنبه از پیشتازی طرفداران تغییر قانون اساسی، در همه‌پرسی امروز در این کشور خبر دادند. در حالی که تنها چند ساعت از پایان رأی‌گیری […]