تبلیغات

  • www.dustaan.com فیلم : سوتی جدید جواد خیابانی در شعر خواندن! فیلم : سوتی جدید جواد خیابانی در شعر خواندن!

    سوتی های جواد خیابانی تمامی ندارد! وی این بار در برنامه ، شعر حافظ را اشتباه خوانده و سوژه جدید کاربران فضای مجازی شده است. روز گذشته جواد خیابانی در وصف پیامبر اکرم شعر زیبای حافظ را از بیخ و بنیان اشتباه خواند . اصل شعر چه بود و خیابانی چه خواند ؟ اصل شعر […]