تبلیغات

  • www.dustaan.com رونمایی از فیش های حقوقی نجومی در اراک رونمایی از فیش های حقوقی نجومی در اراک

    عضو کمیسیون امنتی ملی مجلس نهم در خصوص فیش های حقوقی نجومی گفت: فیش های حقوقی نجومی به نوعی پول کثیف و غیرقانونی محسوب می شود که باید با آن برخورد شود. محمد حسن آصفری، نماینده سابق مردم اراک، خنداب و کمیجان، و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم؛ با اشاره به لزوم برخورد با […]