تبلیغات

  • www.dustaan.com روایت متفاوت‌ از فیش‌های حقوقی روایت متفاوت‌ از فیش‌های حقوقی

    رییس صندوق توسعه ملی : سه باردرخواست  اعمال همترازی پرداختی‌های صندوق با قانون کشوری‌را کرده‌ام روایت مدیرعامل بانک رفاه :صورتحساب به جای فیش حقوقی  منتشر شده است دو روایت از دو راوی که این روزها سکوت کرده بودند؛ راویانی که بعد دیگری از ماجرای فیش‌های حقوقی را علنی کرده‌اند. راویان این‌بار به رسم خود افشاگری […]