تبلیغات

  • لیست مربیانی که پول پارو می کنند!!

    پایان هر سالی برای خودش جذابیت های ویژه ای دارد؛ پایان سال برای فوتبالی ها هم از این قاعده مستثنی نیست. هر باشگاهی بیلان کاری اش را ترسیم می کند و زیر و بم کار را بیرون می کشد. در این بین رسانه های زیادی هم سراغ سوژه هایی می روند که عمومیت بیشتری داشته […]