تبلیغات

  • www.dustaan.com تصاویر +18 از همبستری با مردگان تا خوردن گوشت جن و رقص در روز عاشورا تصاویر +18 از همبستری با مردگان تا خوردن گوشت جن و رقص در روز عاشورا

    مجله انلاین دوستان : از آغاز بحران سوریه و جنگ چند ملیتی در این کشور چهار سال می‌گذارد. در طول چهار سال جنگ، علاوه بر کشتارها، ویرانی‌ها و خساراتی که به ملت و دولت سوریه وارد شده است، بعد دیگری از افراطی‌گری و بازگشت به دوران جاهلیت نمایان شده است، رفتارهایی مانند بریدن سر انسان‌های […]