تبلیغات

  • www.dustaan.com دستگیری فوتبالیست سابق به جرم قتل دستگیری فوتبالیست سابق به جرم قتل

    فوتبالیست سابق ، که اوایل امسال همسرش را به قتل رسانده بود. پس از هشت ماه فرار توسط نیروهای پلیس شناسایی و دستگیر شد. فوتبالیست سابق که اوایل فروردین همسرش را در خیابان زرکش تهران به قتل رسانده بود،سرانجام پس از هشت ماه فرار شناسایی و دستگیر شد. به گزارش طرفداری ساعت ۱۱ روز هفدهم […]