تبلیغات

  • www.dustaan.com خواب کم و ناکافی باعث اضطراب و پریشانی می شود خواب کم و ناکافی باعث اضطراب و پریشانی می شود

    خواب کم و ناکافی عوارض بسیار بدی برای سلامت بدن  انسان دارد، بسیاری از بیماری ها و مکلات جدی بدن از این مهم ناشی می شود. خواب ناکافی عوارض بسیار بدی برای بدن دارد، از چاقی گرفته تا ریزش مو و پریشانی و اظطراب در طول روز از عوارض کم خوابی می باشدند. اگر به […]