تبلیغات

  • www.dustaan.com هشدار جدی : کوتاه کردن موی بینی باعث مرگ می شود! هشدار جدی : کوتاه کردن موی بینی باعث مرگ می شود!

    قسمت‌های میانی صورت از سوی محققان “مثلث خطر” نام گرفته است. موهای بلند بینی ظاهر ناخوشایندی را ایجاد می‌کنند. به همین دلیل افراد گاهی موهای بینی را با قیچی کوتاه می‌کنند. این در حالی است که محققان به تازگی کندن موهای بینی را بسیار پرخطر خوانده‌اند. بینی به پاکسازی و فیلتر هوای تنفسی می‌پردازد. درون […]