تبلیغات

  • www.dustaan.com عوارض و خطرات زایمان طبیعیعوارض و خطرات زایمان طبیعی

     زایمان طبیعی فرایندی است که اکثر خانم ها نسبت به آن مضطرب هستند. زایمان طبیعی دارای عوارضی هست اما هیچ یک از آنها دائمی و خطرناک نیستند. در ادامه به عوارض زایمان طبیعی اشاره می کنیم. سیمرغ نوشت : تولد نوزاد یک فرایند فیزیولوژیک طبیعی است که بدن برای آن طراحی شده است. زایمان بخشی […]