تبلیغات

  • www.dustaan.com عوارض دیر خوابیدن چیست؟ عوارض دیر خوابیدن چیست؟

    خواب یکی از رفتارهای طبیعی بدن انسان و خیلی از جانداران دیگر محسوب می شود، اختلال در این رویکرد طبیعی بدن باعث اختلال در کارکرد سایر قسمت های بدن می شود. در این مطلب به بررسی عوارض دیرخوابیدن برای بدن پرداخته ایم.  مجله دوستان :  هر انسانی به طور متوسط یک سوم زندگی خود را به […]