تبلیغات

  • www.dustaan.com از بین بردن منافذ باز پوست از بین بردن منافذ باز پوست

     با شست و شوی منظم صورت در  روز می توانید به مرور منافذ باز صورت را از بین ببرید چرا که این منافذ در نتیجه تجمع چربی و الودگی در سطح پوست صورت به وجود می ایند.   خیلی از زنان و مردان به دلیل چربی صورت دارای منافذ باز و بزرگ هستند و از […]