تبلیغات

  • www.dustaan.com فواید بی نظیر انار; مناسب برای تقویت ماهیچه ها و مقابله با پیری فواید بی نظیر انار; مناسب برای تقویت ماهیچه ها و مقابله با پیری

    به گفته محققان، انار دارای پتانسیل تقویت ماهیچه ها بوده و به مقابله با روند پیری کمک می کند. یافته ها نشان می دهد زمانیکه ما آب انار می خوریم، در بدن مان موکلولی موسوم به «یورولیتین A» تولید می شود. زمانیکه این مولکول به روده ها می رسد، به سلول های ماهیچه کمک می […]