تبلیغات

  • www.dustaan.com سفر دختر فنلاندی به ایران برای آموختن فنون نظامی باستانی! +تصاویر سفر دختر فنلاندی به ایران برای آموختن فنون نظامی باستانی! +تصاویر

    دختر فنلاندی برای فراگیری فنون نظامی باستانی همچون تیراندازی باکمان روی اسب به ایران آمده است. العالم: نشنال جئوگرافی تصاویری از آنا مینکینن دختر فنلاندی که برای آموختن فنون نظامی باستانی مانند تیراندازی باکمان روی اسب به ایران سفر کرده منتشر کرده است. مینکینن که در حال آموختن هنرهای رزمی است به علی قورچیان (استاد […]