تبلیغات

  • www.dustaan.com نیمی از ثروت جهان در اختیار این ۸ نفر است! +عکس نیمی از ثروت جهان در اختیار این ۸ نفر است! +عکس

    در سال ۲۰۱۶ دارایی ۸ نفر به اندازه ثروت نیمی از مردم جهان بود! اماری که فقر و نابرابری را در جهان نشان می دهد… سازمان غیردولتی انگلیسی آکسفام در گزارشی با اشاره به این که در سال ۲۰۱۰ دارایی ۳۸۸ نفر از ثروتمندترین افراد جهان معادل دارایی نیمی از جمعیت جهان بود نوشت: در […]