تبلیغات

  • همکاری مهناز افشار با مادر شوهرش!/ حضور بعنوان رئیس ستاد انتخابات؟

    مجله انلاین دوستان :در چند روز گذشته اخباری مبنی بر همکاری مهناز افشار با مادر همسرش منتشر شده و ادعا کرده بودند که مهناز افشار در ستاد مادر شوهرش فعالیت می کند که این خبر با واکنش او روبرو شده است. واکنش مهناز افشار به حضور در ستاد انتخاباتی مادر همسرش انتشار اخباری مبنی بر […]