تبلیغات

  • www.dustaan.com شب کوک ۲ بدون حضور باربد بابایی تولید می شود؟! شب کوک ۲ بدون حضور باربد بابایی تولید می شود؟!

    مهدی یغمایی یکی از داوران حاضر در شب کوک یک زمان احتمالی پخش سری دوم این برنامه را زمستان امسال عنوان کرد … گمانه زنی ها در خصوص تولید شدن یا تولید نشدن فصل دوم برنامه تلویزیونی “شب کوک” همچنان ادامه دارد و باربد بابایی هیچ پاسخی در خصوص پرسش های مطرح شده دراین زمینه […]