تبلیغات

  • www.dustaan.com گفت و گوی دوستانه با اسدالله یکتا /از بازیگری تا سیگارفروشی! گفت و گوی دوستانه با اسدالله یکتا /از بازیگری تا سیگارفروشی!

    اسدالله یکتا بازیگری که اغلب او را با سریال های طنز می شناسیم سابقه زیادی در عرصه بازیگر دارد، ولی بنا به دلایلی دیگر بازی نمی کند و به خانه نشینی رو اورده است. فصلنامه هنر بازیگری ، در کوچه پس کوچه های ورامین، خانه اش را می شناسند و با احترام از او یاد […]