تبلیغات

  • www.dustaan.com راهکارهای کاهش فشار خون در بارداری راهکارهای کاهش فشار خون در بارداری

    فشار خون عارضه ای است که می توان برای هر کسی رخ بدهد ما زنان باردار بیشتر دچار فشار خون می شوند، بنابراین کنترل آن در زنان باردار از اهمیت بیشتری برخوردار است. نتایج یک تحقیقات در آمریکا نشان می دهد که تعداد زنان بارداری که دچار فشار خون می شوند در حال افزایش است. […]