تبلیغات

  • www.dustaan.com تنبیه زنان و دختران غرغرو در اروپا! +عکس تنبیه زنان و دختران غرغرو در اروپا! +عکس

    از حدود قرن ۱۶ الی ۱۸ میلادی به زنان بی ادب، غرزن، گستاخ و شایعه پراکن برای تنبیه ماسک های فلزی می پوشاندند؛ به این ماسک ها “مهار غرغرو” گفته می شد! در اروپای قدیم از روش ها بسیار عجیبی برای تنبیه زنان استفاده می شده است، یکی از این روش ها استفاده از ماسک […]