تبلیغات

  • www.dustaan.com این مرد جوان، جان 700 سگ ولگرد را نجات داد +عکس این مرد جوان، جان 700 سگ ولگرد را نجات داد +عکس

    این مرد جوان چینی به نگهبان سگ های ولگرد معروف شده است، چرا که تاکنون توانسته است جان ۷۰۰ سگ ولگرد را نجات دهد. این مرد جوان، جان ۷۰۰ سگ ولگرد را نجات داد برترین ها: به «ژو یوسونگ» لقب «نگهبان سگ ها» را داده اند. این مرد مهربان هشت سال اخیر را صرف نجات […]