تبلیغات

  • www.dustaan.com سگ، بهترین دوست روسای جمهور+ عکس سگ، بهترین دوست روسای جمهور+ عکس

    روزنامه دیلی تلگراف انگلیس با نشان دادن تصاویر سگ روسای جمهور برخی از کشور ها تیتر بهترین دوستان روسای جمهور را برای این خبر انتخاب کرد. منبع : جام کشکول