تبلیغات

  • www.dustaan.com عکس: وقتی گاو وحشی جایگزین سگ های نگهبان میشود! عکس: وقتی گاو وحشی جایگزین سگ های نگهبان میشود!

    صاحب یک گاراژ لوازم اوراقی در اسپانیا پس از روی دادن ۷ مورد سرقت و ورود غیرمجاز افراد غریبه ۲ گاو وحشی را جایگزین سگ‌های نگهبانش کرد. امیلیو‌ سرورو که از تعمیر حصار‌های گاراژ خسته شده بود ۲گاو وحشی که اهالی اسپانیا با خلق و خوی تهاجمی آنها آشنا هستند را هر روز در محوطه […]