تبلیغات

  • www.dustaan.com ماجرای گربه ای که خود را یک سگ شجاع می داند! ماجرای گربه ای که خود را یک سگ شجاع می داند!

    گربه ای که توسط یک هاسکی بزرگ شده است، اکنون خود را سگی با شهامت و شجاع می داند! وبسایت روزیاتو، «رُزی» نام گربه ای است که یک شب در حالی که در انتظار مرگ بوده توسط یک خانواده و سگشان به ام «لیلو» نجات پیدا کرده و تحت سرپرستی آن ها قرار می گیرد. […]