تبلیغات

  • www.dustaan.com تصاویر: وقتی یک سگ پیت‌ بول پرستار نوزاد می شود! تصاویر: وقتی یک سگ پیت‌ بول پرستار نوزاد می شود!

    سگ پیت‌بول به خوبی از نوزاد ۳ ماهه نگهداری می‌کند و کاملا درک می‌کند که او تنها یک نوزاد است. بزرگ‌ترین سگ پیت‌بول جهان که به راحتی می‌تواند مانند خلال دندان تکه‌ای از بدن انسان را با کوچک‌ترین گاز خود جدا کند و ببلعد، مانند یک پرستار از کودک ۳ ماهه‌ای مراقبت می‌کند. پدر و […]