تبلیغات

  • www.dustaan.com تصاویر سگ ازاری وحشیانه در مشهد +۱۶ تصاویر سگ ازاری وحشیانه در مشهد +۱۶

    ضاربی که با کمان حرفه ای به یک سگ شلیک کرده بود، بازداشت شد علی کشمیری فعال حقوق حیوانات با بیان این موضوع گفت: صبح جمعه هشتم مرداد یک نفر از شهروندان به تلفن همراه من زنگ زد و گریه کنان گزارشی از یک حیوان آزاری دیگری داد.   وی افزود: بعد از گرفتن آدرس […]